Om iPhones betydelse vid nödsituationer

Även om de flesta kanske inte ser på sin Iphone främst som ett verktyg för att bättre klara sig ur nödsituationer, finns det definitivt flera redskap och verktyg som är nyttiga och som faktiskt kan rädda liv (förutom möjligheten att ringa 112, alltså). Apple vet givetvis om hur många det är som har en Iphone samt den effekt det får att mobilen faktiskt är hjälplig på flera olika sätt vid krissiutationer. I den här artikeln tar vi upp hur Iphone faktiskt skulle kunna vara med och rädda ditt eller en anhörigs liv.

 

Hitta min Iphone

Om du har Hitta min iPhone påslaget kan folk spåra dig, ifall du tillåter det. Om du är i en situation där du inte har berättat var du är, kan det faktiskt vara skillnaden mellan liv och död. Så var i alla fall fallet för en kvinna i USA, som med sin bil körde utför en djup ravin. Räddningstjänst sökte med ljus och lykta men lyckades inte hitta henne, och efter att nästan ett dygn hade passerat bestämde sig poliserna för att göra lite gammeldags polisarbete.

 

De tog sig in i kvinnans hem och lyckades gissa koden till hennes iPad. Där hittade de Hitta min iPhone och lyckades på så vis slå fast var kvinnan befann sig. Efter det här kunde räddningstjänst dirigeras till rätt plats och hon kunde slutligen räddas. Det finns givetvis fler situationer än just den här, där Hitta min iPhone kan vara skillnaden mellan liv och död, men här är ett tydligt exempel. Låt gärna en nära anhörig ha tillgång till exempelvis din iPad, så att din position kan spåras i nödfall.

 

Siri för nödsamtal

Man vet aldrig vad det är för nödsituation man kan komma att hamna i. Kanske är du fysiskt begränsad, och kan inte komma åt telefonen för att låsa upp den. I sådana lägen kan Siri vara till hjälp. Genom att säga ”Hej Siri” och sedan ”Ring ambulansen” eller ”ring 112”, kan du nå räddningstjänster utan att faktiskt behöva röra telefonen.

 

Ett exempel när det här har hjälpt, var när en australiensisk kvinna märkte att hennes barn hade blivit sjukt. Hon rusade till sin bebis, plockade upp henne och höll henne i famnen. I paniken hade hon tappat telefonen på golvet. Hon behövde nu inte släppa taget om sin dotter utan kunde helt enkelt be Siri ringa ambulansen. Efteråt menade man att den här lilla, men ack så viktiga, extratiden kan ha hjälpt mamman att rädda livet på barnet.

 

Medicinskt ID

Med Medicinskt ID gör du det möjligt för räddningspersonal eller andra att hitta information om dig, utan att kunna din lösenkod. Här kan du till exempel lägga kontakter till anhöriga som någon kan behöva ringa, om du tar mediciner eller om du har några sjukdomar. Även annan information som längd och vikt kan du knappa in här. Med hjälp av medicinskt ID finns en chans att du får rätt hjälp snabbare. För att komma åt det trycker du på hemknappen, och sedan ”Nödsituation” i nedre vänstra hörnet. I samma hörn kommer du att se ”Medicinskt ID”. Tryck där för att få fram informationen.

 

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>